Toelichting/Explanation

Sinds de jaren vijftig is fotografie mijn belangrijkste hobby. Het maken van de foto, het uitwerken van de opname op de computer en het genieten van het eindresultaat, dat zijn de essenties van mijn fotohobby.

De hier getoonde foto’s beogen niet documentair te zijn, de gefotografeerde objecten zijn slechts uitgangspunt voor het maken van foto’s met een eigen verbeeldingskracht. Wat en waar werd gefotografeerd is niet belangrijk, deze gegevens zijn dan ook bewust weggelaten. De foto’s zijn chronologisch gerangschikt op basis van het moment van opname.

English:

Ever since the late 50s photography has been my main hobby. Taking the picture, editing the recording on the computer and enjoying the final result, are the essences of my hobby.

The pictures shown do not aim to be documentary, the photographed objects are merely the starting point for creating  photos that have their own imaginative power. What and where was photographed is not important, that’s why data has deliberately been omitted. The pictures are shown in chronological order based on the moment the pictures were taken.

 

Van alle op deze site gepubliceerde foto’s berust het Copyright bij Jon Voorsluijs/  Copyright of all shown photos by Jon Voorsluijs

Laatst bijgewerkt/latest update: 01-03-2017.